Beckumer of Beckummer?

Er is nogal eens verwarring over het spellen van Beckumer. Moet dat nu met enkele of dubbele -m?

Het groene boekje zegt daarover het volgende:

“Een medeklinker schrijven we dubbel na een korte klinker als er op die medeklinker nog een onbeklemtoonde lettergreep* volgt.”
Het gaat om de medeklinkers b, d, f, g, k, l, m, n, p, r, s, t, z en c (uitgesproken als /k/) en om de korte klinkers* /a/, /e/, /i/, /o/, /u/.

 • netten
 • biggen
 • remmen
 • aerobiccen

Uitzonderingen op deze regel:
(a) enkele medeklinker in verbogen en vervoegde vormen van woorden die eindigen op onbeklemtoond -el, -es, -et, -ig, -ik, -il, -it, -em

 • schakelen
 • dreumesen
 • lemmeten
 • bezigen
 • leeuweriken
 • stencilen
 • kieviten
 • ademen

(b) enkele m in afleidingen* van plaatsnamen met twee lettergrepen die eindigen op -um

 • Bussumer
 • Dokkumer

Maar: Blaricummer, Hilversummer (3 lettergrepen of meer)

Dus Beckumer hoort met 1 m.

De Beckummerstraat van St. Isidorushoeve naar Beckum is dus foutief gespeld.

MENU