Bibliotheek

De ‘Bieb Op School’ is een samenwerkingsverband tussen de lagere school, Dorpsraad en bibliotheek Hengelo als doel het stimuleren van de taalvaardigheid bij kinderen.

Sinds het verdwijnen van de biebbus hebben Basisschool De Bleek, Dorpsraad en Bibliotheek Hengelo samen het plan opgevat om in de basisschool een kleine bieb te realiseren. Dat is gelukt!

Bieb op school is een project om het lezen bij kinderen te bevorderen. De schoolkinderen gaan wekelijks, met de hele klas, naar de bieb.

Voor oudere lezers is er een groep vrijwilligers actief, die het mogelijk maakt, om buiten schooltijd, boeken te lenen.

De openingstijden van de bibliotheek bij de Bleek:

maandag van 14.30 -15.30 uur (bemand, er is iemand in de bieb aanwezig die kan helpen)
woensdag van  11.30 -12.30 uur (bemand, er is iemand in de bieb aanwezig die kan helpen)

Men kan boeken reserveren die in Beckum kunnen worden opgehaald, ook kunnen boeken uit andere vestigingen hier worden ingeleverd.

De bibliotheek Hengelo zorgt ervoor dat de collectie regelmatig wordt ververst.

Wilt u meer informatie, loop een keer binnen, ze zien u graag.

Ook is er een huisbibliotheek aan de Wolfkaterweg bij Margreet Meijer.

Er zijn romans en boeken te leen op het gebied van mystiek en spiritualiteit. Op afspraak mag je snuffelen in de boekenkast en wat meenemen om te lenen. Als je de boeken weer ongeschonden terugbrengt, zijn er geen kosten aan verbonden.
Bel even voor een afspraak: 0641042493 of mail.

MENU