Dorpsplan vanuit de fracties

Vanuit Beckum.nl, de website van en voor Beckum, hebben we de fracties van de gemeente Hengelo gevraagd om hun visie en plannen voor Beckum. Hoe gaan ze, samen met Beckum, de leefbaarheid in ons dorp en omgeving verbeteren… want er is wel iets aan de hand… lees hieronder het bericht:


Geachte gemeenteraadsfractie,

Op dit moment maakt men zich in Beckum ernstig zorgen over de leefbaarheid van het dorp. De stemming in en rond Beckum op dit moment: “vooral op het gebied van aanwas zien we een dramatische daling. Deze daling is voornamelijk te wijten aan het ontbreken van een gemeentelijke dorpsvisie, wat is de gemeente van plan met Beckum? Er is geen gemeentelijk plan voor ons dorp en veelal wordt er gewezen op onze ‘schouders-eronder’ mentaliteit en het Dorpsplan (wat vooral een burgerinitiatief is). Van daadkracht vanuit Hengelo is geen sprake. Al jarenlang wordt er geen betaalbare starterswoning gebouwd, laat staan dat er door de gemeente initiatieven worden genomen op dat gebied. De leefbaarheid van onze verenigingen vraagt om aanwas en voor aanwas zijn o.a. betaalbare starterswoningen nodig. Geen plan is geen bouw, geen bouw is geen aanwas.”

Een paar feiten: de lagere school klassen zijn, in vergelijking met het begin van deze eeuw, bijna gehalveerd. TVO voetbal heeft sinds 1999, jaarlijks minder dan 11 jeugd-aanmeldingen, voor TVO handbal en volleybal geldt hetzelfde.
Bij veel zaken wordt de gemeentelijke ‘wijk- of verenigingsmeetlat’ gehanteerd; kunstgras voor TVO als voorbeeld (40% kostendekkende huur betekent een contributieverhoging van 50 euro per spelend lid per jaar!). Als er op deze manier naar het dorp en haar verenigingen wordt gekeken, zal er nooit iets haalbaar zijn voor het dorp en haar verenigingen.

Beckum is een dorp en beslaat qua oppervlakte samen met Oele, ongeveer 25% van de totale oppervlakte van de gemeente Hengelo. Beckum ligt op minimaal 5 km afstand van elke andere kern en hoort met haar 1.000 inwoners bij een gemeente van 80.000 inwoners. Logisch dat in deze situatie uw focus op het grote dorp Hengelo ligt en niet op het enige kerkdorp Beckum, maar daarmee staat de leefbaarheid in Beckum al jaren onder druk.

Graag publiceren we uw mening op Beckum.nl. Wat is uw visie op en welke concrete plannen heeft u voor Beckum? U krijgt van ons het podium. Wilt u ons daarom aangeven wat uw partij in het verkiezingsprogramma 2018 specifiek gaat opnemen over Beckum?

We zijn zeer benieuwd…

De reacties van de fracties worden hieronder in volgorde van binnenkomst geplaatst.


Woensdag 4 oktober 2017, reactie van de VVD (Onno Fiechter, fractievoorzitter):
“Dank voor de mail. Morgenavond stellen wij het verkiezingsprogramma voor de VVD vast. Tot die tijd is het nog vertrouwelijk wat er in het programma komt te staan. Ik kan al wel aangeven dat daar zeker aandacht wordt besteed aan Beckum, Oele en het buitengebied. Zodra het is vastgesteld zal ik er voor zorgen dat jullie een exemplaar krijgen.
Ik begrijp ook de zorgen die er zijn in Beckum. Naast het verkiezingsprogramma ben ik graag bereid om een keer langs te komen om over de problematiek te spreken.”

Naschrift van de redactie: het verkiezingsprogramma van de VVD is nu online te bekijken. Het woord ‘Beckum’ komt er 3x in voor. ‘Bouwen in Beckum’ levert geen zoekresultaat op, concrete plannen voor Beckum staan er niet in genoemd. VVD komt praten in Beckum en we leggen U uit hoe het hier zit!


Woensdag 4 oktober 2017, reactie van Bert van Veen (zelfstandige zetel)
“Beckum en Oele gaan mij zeer aan het hart en zouden veel meer aandacht moeten krijgen. Ik betwijfel echter of mijn mening er in dit verband toe doet omdat ik na deze periode stop met mijn werk als raadslid. Ik richt niet zelf een partij op en ga ook niet bij een andere politieke partij op de lijst.
Misschien is het een goed idee dat er een lijst Oele of een lijst Beckum komt. Als het dan lukt om in de gemeenteraad te komen, bent u in ieder geval verzekerd van een stem voor het prachtige Beckum en Oele. Die stem is het namelijk zeker waard. Ik hoop dat de andere politieke partijen u wel kunnen helpen en met stevige ambities voor Beckum en Oele komen.”


Donderdag 5 oktober: reactie van Leo Janssen, Lokaal Hengelo
“Wat betreft de leefbaarheid van Beckum/Oele, daar hebben wij in ons concept verkiezingsprogramma 2018-2022 extra aandacht aan besteed. Het definitieve verkiezingsprogramma zal het einde van het jaar op een bijzondere manier en locatie aan de leden worden voorgelegd. U zult daarvan op de hoogte worden gesteld. Om toch al een tipje van de (verkiezingsprogramma)sluier op te lichten, wij zullen veel aandacht besteden aan de leefbaarheid en democratische besluitvorming in Hengelo en daarbij ook aangeven hoe wij dat zien in Beckum/Oele. Zoals het nu gaat, gaat het zeker niet goed en dat telt voor een groot gedeelte van Hengelo. Hengelo telt 73 wijken, buurten en het kerkdorp Beckum. In de wijken, buurten en het kerkdorp moeten de inwoners zich prettig voelen en mee kunnen beslissen hoe hun wijk, buurt of kerkdorp eruit komt te zien. Dat betekent zeker ook dat in Beckum meer woningbouw en dan vooral starterswoningen moeten komen. Dit voor de broodnodige nieuwe aanwas zodat o.a. ook het actieve verenigingsleven in Beckum/Oele levensvatbaar zal blijven. LokaalHengelo hecht veel waarde aan goed functionerende wijkraden, dat geldt zeker ook voor de dorpsraad Beckum/Oele! Deze moeten het hart zijn van de samenleving. Wij hebben daar ideeën over welke de leden nog in de Algemene Ledenvergadering (ALV) moeten goedkeuren.

Kortom wij kunnen u toezeggen dat LokaalHengelo uw zorgen onderschrijft en daar met concrete plannen in ons verkiezingsprogramma 2018-2022, op terug zullen komen. U wordt daarvan op de hoogte gesteld. U kunt op ons rekenen, kunnen wij ook rekenen op Beckum/Oele om dat te realiseren? 21 maart 2018 heeft U het voor het zeggen!


MENU