21 maart Gemeenteraad verkiezing: de fracties over Beckum/Oele

Vanuit Beckum.nl, de website van en voor Beckum, hebben we de fracties van de gemeente Hengelo gevraagd om hun visie en plannen voor Beckum. Hoe gaan ze, samen met Beckum, de leefbaarheid in ons dorp en omgeving verbeteren… want er is wel iets aan de hand… lees hieronder het bericht:


Geachte gemeenteraadsfractie,

Op dit moment maakt men zich in Beckum ernstig zorgen over de leefbaarheid van het dorp. De stemming in en rond Beckum op dit moment: “vooral op het gebied van aanwas zien we een dramatische daling. Deze daling is voornamelijk te wijten aan het ontbreken van een gemeentelijke dorpsvisie, wat is de gemeente van plan met Beckum? Er is geen gemeentelijk plan voor ons dorp en veelal wordt er gewezen op onze ‘schouders-eronder’ mentaliteit en het Dorpsplan (wat vooral een burgerinitiatief is). Van daadkracht vanuit Hengelo is geen sprake. Al jarenlang wordt er geen betaalbare starterswoning gebouwd, laat staan dat er door de gemeente initiatieven worden genomen op dat gebied. De leefbaarheid van onze verenigingen vraagt om aanwas en voor aanwas zijn o.a. betaalbare starterswoningen nodig. Geen plan is geen bouw, geen bouw is geen aanwas.”

Een paar feiten: de lagere school klassen zijn, in vergelijking met het begin van deze eeuw, bijna gehalveerd. TVO voetbal heeft sinds 1999, jaarlijks minder dan 11 jeugd-aanmeldingen, voor TVO handbal en volleybal geldt hetzelfde.
Bij veel zaken wordt de gemeentelijke ‘wijk- of verenigingsmeetlat’ gehanteerd; kunstgras voor TVO als voorbeeld (40% kostendekkende huur betekent een contributieverhoging van 50 euro per spelend lid per jaar!). Als er op deze manier naar het dorp en haar verenigingen wordt gekeken, zal er nooit iets haalbaar zijn voor het dorp en haar verenigingen.

Beckum is een dorp en beslaat qua oppervlakte samen met Oele, ongeveer 25% van de totale oppervlakte van de gemeente Hengelo. Beckum ligt op minimaal 5 km afstand van elke andere kern en hoort met haar 1.000 inwoners bij een gemeente van 80.000 inwoners. Logisch dat in deze situatie uw focus op het grote dorp Hengelo ligt en niet op het enige kerkdorp Beckum, maar daarmee staat de leefbaarheid in Beckum al jaren onder druk.

Graag publiceren we uw mening op Beckum.nl. Wat is uw visie op en welke concrete plannen heeft u voor Beckum? U krijgt van ons het podium. Wilt u ons daarom aangeven wat uw partij in het verkiezingsprogramma 2018 specifiek gaat opnemen over Beckum.

KLIK HIER VOOR DE REACTIES.

MENU