Dorpsraad Beckum

Het doel van de Stichting Dorpsraad Beckum is: het in standhouden en versterken van de leefbaarheid van Beckum inclusief het bijbehorend buitengebied.

De Dorpsraad wil graag het aanspreekpunt zijn voor algemene onderwerpen het dorp aangaande. De dorpsraad onderhoudt intensief contact met vertegenwoordigers van gemeente, andere wijkraden (Werkgroep Oele) en belangen- verenigingen. Alles met het doel de belangen van de inwoners van Beckum zo goed mogelijk te behartigen.

De Dorpsraad vergadert elke tweede maandag van de maand in ’t Proggiehoes. De vergadering is openbaar en voor een ieder toegankelijk.

Klik hier voor de site van de dorpsraad.

MENU