Toekomst Beckumer Gemeenschapsgebouwen

Update 1 mei 2017

Officiële overdracht Proggiehoes is een feit

Op maandag 1 mei 2017 droeg de Heilige Geest Parochie de sleutel van ’t Proggiehoes officieel over aan de nieuwe stichting ’t Proggiehoes. Vanaf nu heeft de, uit vrijwilligers bestaande stichting, de exploitatie van ’t Proggiehoes op zich genomen. De overdracht van de sleutel door het bestuur van de Heilige Geest Parochie aan Aaron Leferink, voorzitter van de nieuwe stichting, vond plaats in ’t Proggiehoes en diverse belangstellenden waren aanwezig.


Update 20 maart 2017

Stichting Proggiehoes opgericht!

Vandaag, maandag 20 maart 2017, gaat de Beckumer geschiedenis in als de dag waarop de Stichting Proggiehoes officieel is opgericht. Voorzitter Aaron Leferink, secretaris Marianne ter Bekke en penningmeester Lobke Weernink van het nieuwe stichtingsbestuur hebben vanochtend ten kantore van notaris Lenderink de oprichtingsakte en statuten officieel ondertekend. Daarmee is de Stichting Proggiehoes een feit. Notaris Lenderink heeft de stichting pro deo voortgeholpen!

Banknummer bekend

De stichting heeft nu ook een eigen banknummer, waarop eventuele giften kunnen worden gestort. Elke financiele bijdrage is van harte welkom. Op dit moment zit er nog geen euro in kas, terwijl op 1 mei wordt gestart met de exploitatie van ’t Proggiehoes.
Het rekening nummer is: NL54RABO 0317 3721 22 t.n.v. Stichting ’t Proggiehoes.

Consumptiemunten Proggiehoes

Omdat nu nog niet zeker is of de bekende groene Proggiehoesmunten in de nieuwe exploitatie ook gebruikt gaan worden, adviseren we iedereen die nog munten heeft, deze uiterlijk 30 april in te leveren bij ’t Proggiehoes. Het aankoopbedrag wordt dan vergoed of men kan er een consumptie voor krijgen. De komende maand zijn er nog tal van activiteiten, mogelijkheden genoeg dus om ze te verzilveren.


Update 9 maart 2017

Bestuur voor Stichting Proggiehoes gevormd

Op donderdag 9 maart is een nieuwe stap gezet t.b.v. het behouden van gemeenschapshuis ’t Proggiehoes. Er is een bestuur gevormd van de nieuw op te richten Stichting ’t Proggiehoes.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Aaron Leferink
Secretaris: Marianne ter Bekke
Penningmeester: Lobke Hofstede – Weernink
Onderhoud/Techniek: Hennie Jannink
Agenda/Sleutel beheer: Ine Veldhuis
Vrijwilligers: Henk Koster
Horeca: Harry van Bemmelen
Daarnaast kunnen de bestuursleden beschikken over de bestuursondersteuners Hugo Asbreuk en Jolita Satink.


Update 1 maart 2017

Proggiehoes, gaat het dan toch lukken?

Op dinsdag 28 februari werd in ’t Proggiehoes een sterk staaltje Noaberschap getoond. Meer dan 100 mensen gaven gehoor aan de oproep van de werkgroep Toekomst Beckumer Gemeenschapsgebouwen (TBG). Het doel van de bijeenkomst was vrijwilligers werven, om zodoende ’t Proggiehoes te kunnen openhouden. Ruim 80% (!) van de aanwezigen gaf zich ter plekke op als vrijwilliger en ook in de dagen daarna bleven de aanmeldingen via de dorpswebsite Beckum.nl binnenstromen. Meer dan 50 van hen willen bij meerdere taken ondersteunen! Ongekend en hartverwarmend!

Stichting Proggiehoes

Er wordt hard gewerkt aan het oprichten van de Stichting Proggiehoes die zelfstandig de exploitatie van ’t Proggiehoes gaat voortzetten. Deze stichting is daarmee de rechtspersoon die ook de financiën beheert. Op dit moment zit er nog geen euro in kas. Mochten er mensen zijn die geld willen doneren in deze Stichting dan kan dat uiteraard. Uw donaties zijn van harte welkom en blijven in het beheer van onze onafhankelijke stichting, Dorpsraad en kerk staan hier 100% los van. Voor het doneren zullen we binnenkort een rekeningnummer bekend maken.

De werkgroep Toekomst Beckumer Gemeenschapsgebouwen (TBG) is onderdeel van het Dorpsplan 2017-2020. TBG zet zich in voor het behouden van ’t Proggiehoes op korte termijn en het aanbod aan voorzieningen op de lange termijn. De korte termijn kijkt naar het voortzetten van de exploitatie van ’t Proggiehoes. De lange termijn kijkt breder; naar de toekomstige behoefte van gemeenschapsgebouwen in Beckum en omstreken en is momenteel de subsidiemogelijkheden aan het onderzoeken.

Aanleiding van dit alles is, zoals bekend, het besluit van de Heilige Geest Parochie om te stoppen met de exploitatie van de horeca-activiteiten van ’t Proggiehoes. De werkgroep heeft al een aantal zeer constructieve gesprekken gevoerd met het parochiebestuur en blijft ook de komende periode in gesprek om de voorwaarden voor het overnemen van de exploitatie te bespreken. De gesprekken kennen een zeer open en constructief karakter en beide partijen zijn gefocust op de oplossing.

De insteek van de werkgroep TBG is dat ’t Proggiehoes, zoals we dat allemaal kennen, zonder concessies wordt voortgezet. Dat betekent dat wat er de afgelopen jaren is georganiseerd, ook in de toekomst georganiseerd kan blijven worden. Dus ook de mogelijkheid om er een privé (jubileum)feestje te houden, blijft bestaan. Eventuele aanvragen voor de periode na 1 mei kunnen nog steeds bij ’t Proggiehoes worden gemeld en gereserveerd. De werkgroep en op korte termijn de Stichting Proggiehoes, pakken uw aanvraag op.

Website

’t Proggiehoes krijgt, net als een tiental andere verenigingen/organisaties, een gratis website aangeboden onder Beckum.nl. Op deze website, gesponsord door Wouter Koenderink, zal binnenkort alle informatie over ’t Proggiehoes te vinden zijn. Ook hier laat Beckum zien dat we SAMEN sterk zijn.

We zijn er zeker nog niet

We constateren veel positieve ontwikkelingen, maar daarmee is het echt nog niet definitief rond. In de komende periode zal veel werk verzet moeten worden om het ook echt rond te krijgen. Iedereen die daarover ideeën heeft of suggesties wil doen, kan mailen naar hulp@beckum.nl of contact zoeken met Aaron Leferink (06-13519629), voorzitter werkgroep TBG. Ook vrijwilligers zijn er nooit genoeg, dus schroom niet en meld je aan met het formulier.

Zonder OE geen Proggiehoes!

We vinden het belangrijk dat we u, onze achterban, goed op de hoogte houden. Daarom publiceren wij op Beckum.nl en in de BBB.

MENU