Dorpsplan Beckum – Oele 2012 – 2016

In 2012 ging het Dorpsplan van start. De dorpsraad Beckum, Werkgroep Oele en de Gemeente Hengelo gaven Stuurgroep Werk aan de Winkel de opdracht om i.s.m. diverse werkgroepen aan de slag te gaan. Op dit deel van de website infomeren we inwoners van Beckum en Oele over de actuele stand van zaken, zij hebben immers middels een stemming voorkeur gegeven aan de 12 agendapunten die in het Dorpsplan aan bod komen.

Dit zijn de 12 agendapunten in het dorpsplan:

 1. Kleinschalige woningbouw
 2. Brede school
 3. Verkeersveiligheid N739
 4. Herbestemming kerk en ’t Proggiehoes
 5. Dorpswinkel (zie hieronder)
 6. Aanpak inbraken buitengebied
 7. Kleedkamers TVO
 8. Zichtwal A35
 9. Kanaliseren toerisme
 10. Verbetering entree Beckum
 11. Versterking (para)medische zorg
 12. Aanpak dump- en zwerfafval

DORPSWINKEL: Een enquête heeft uitgewezen dat er niet voldoende belangstelling is voor een levensvatbare dorpswinkel.

MENU