Dorpsplan – laatste nieuws

Overgang naar nieuwe Dorpsplan

update januari 2017
Het Dorpsplan 2012-2016 werd op woensdag 9 januari afgesloten. Tijdens een bijeenkomst in de H.Blasiuskerk werden de werkgroepleden bedankt voor hun inzet en werd het nieuwe Dorpsplan 2017-2020 opgestart. Paul ter Bekke droeg de stuurgroep voorzittershamer over aan Johan Harink.


De fracties zijn gevraagd om een reactie op kleinschalige woningbouw

update oktober 2016

Onderstaande uitslag van de stemavond, was voor de redactie van Beckum.nl aanleiding om alle gemeenteraadsfracties te vragen:
Hoe hard gaat uw partij zich maken voor het realiseren van kleinschalige woningbouw voor 2020 in Beckum?
Volg de antwoorden op de speciale pagina.


De uitslag van stemming voor Dorpsplan 2017-2020

update september 2016
Op woensdagavond 21 september 2016 was er in ’t Wapen van Beckum een stemavond georganiseerd voor de bewoners van Beckum en Oele. De in grote getale aanwezige bewoners, jong en oud, stemden op 44 punten ingebracht door henzelf, in juni 2016. De uitslag van de stemming is als volgt:

dp20-uitslag

De stuurgroep gaat met deze uitslag aan het werk en zal de thema’s van het nieuwe Dorpsplan 2017-2020, samen met de diverse werkgroepen, verwerken. Voor deze werkgroepen worden nog leden gezocht. Zij die belangstelling hebben kunnen zich via de contactpagina van Beckum.nl melden.
Op 9 januari 2017 volgt dan de presentatie van het nieuwe Dorpsplan 2017-2020, waarvoor iedereen ook weer van harte is uitgenodigd. Blijf de voortgang volgen via deze site, of beter nog, neem deel aan een van de werkgroepen. Beckum en Oele kan uw hulp gebruiken.


Dorpsplan 2017-2020 stemavond

update september 2016
Woensdag 21-9 is er bij Boenders de stemavond voor Dorpsplan 2017-2020 dat zal iedereen in Beckum/Oele ondertussen wel in de agenda hebben staan.

Op deze avond mogen de bezoekers 6 stickers plakken op het punt (of de punten) waarvan men vindt dat ze moeten terugkeren in Dorpsplan 2017-2020. Er zijn maar liefst 42 punten waaruit kan worden gekozen en waarvan een top 10 wordt opgepakt in de 2017-20200 versie van het dorpsplan.

De hoeveelheid stickers per punt geven de prioriteit aan, zo laat de organisatie weten. 6 stickers op 1 punt plakken mag, maar hoeft uiteraard niet. Vind je een punt HEEL belangrijk en wil je dat dit boven alles moet eindigen in de prioriteitenlijst, plak dan meerdere stickers op dat punt.

De verwachting is dat WONINGBOUW een groot aantal stickers zal krijgen. Meerdere organisaties, waaronder de sportverenigingen en school, gaven al aan dat aanwas in het dorp vooral afhankelijk is van woningbouw. Wegtrekkende jeugd, vanwege gebrek aan betaalbare woningen, is funest voor de leefbaarheid in het dorp.

Dorpsplan 2017-2020 beoogt vooral CONSTRUCTIEF samenwerken met de gemeente. In het verleden zijn meerdere partijen in Beckum op eigen houtje met veel ‘lawaai’ en niet constructief richting gemeente gegaan. Dat je SAMEN meer bereikt is helder en een constructieve houding levert uiteindelijk meer op.

Voor iedereen die op deze manier een bijdrage wil leveren aan het bereiken van de doelen voor Dorpsplan 2017-2020 is er de mogelijkheid daaraan deel te nemen. Op de avond kun je het daarvoor bestemde formulier invullen en inleveren, waarbij je kunt aangeven dat je wilt helpen. Elkaar helpen is een sterk punt van Beckum/Oele. Laten we met elkaar een leefbaar dorp realiseren.


28-6-2016 brainstormen Dorpsplan 2017-2020

update juni 2016
Dorpsraad Beckum en Werkgroep Oele werken samen met de gemeente Hengelo aan de leefbaarheid en verbetering van het wonen in Beckum en Oele. Een stuurgroep is samen met werkgroepen aan de slag gegaan om de 12 punten die in het Dorpsplan staan, aan de slag te gaan. Veel zaken zijn ondertussen opgepakt, nader uitgwerkt, opgelost of afgeketst.

dorpsplanTijd voor een vervolg in de vorm van Dorpsplan 2017-20200. Ruim 50 belangstellenden hebben op 28 juni in ’t Proggiehoes punten doorgegeven voor het nieuwe Dorpsplan 2017-2020. De punten worden in de komende periode gesorteerd door de Stuurgroep en iedereen, wonend in Beckum of Oele, kan vervolgens op 21 september zijn mening kenbaar maken bij ’t Wapen van Beckum. Daarbij zullen de aanwezigen 6 stickers mogen plakken op de kenbaar gemaakte punten. Een mooi voorbeeld van hoe je als inwoner invloed hebt op de verbeterpunten van je eigen omgeving.

Maak er gebruik van en blijf niet aan de zijlijn. Dorpsplan 2017-2020: uw mening telt.

MENU