Verkeersveiligheid N739

De N739 doorkruist het dorp en is een drukke provinciale weg. In het dorp geldt een maximum snelheid van 50 KM/uur en aan begin en eind van het dorp zijn verkeersremmende voorzieningen aangebracht. Er zijn vanuit de gemeenschap andere aanpassingen bedacht. Een actieve werkgroep houdt zich daar bezig met de mogelijkheden.

De eventuele aanpassingen hebben alles te maken met de toekomstige hoeveelheid voertuigen die dagelijks door Beckum rijden. En dat is weer afhankelijk van de ontwikkelingen rond de N18. De werkgroep legt dan ook de focus op het beschrijven van een aantal mogelijke scenario’s. Dat betekent dat er diverse oplossingen worden bedacht en uitgewerkt. Afhankelijk van de daling van het aantal voertuigen kan dan de meest geschikte aanpassing worden gekozen en uitgevoerd. Wat is er mogelijk bij 15.000 voertuigen op bij 12.000 of misschien zelfs 10.000?

7 februari 2016: Oude lichtmasten krijgen een tweede leven

Op vrijdag 5 februari heeft de gemeente Hengelo de oude lichtmasten langs de Haaksbergerstraat overgedragen aan de Stichting Zomerfeesten Beckum en aan de eigenaar van Beckum Palace. De lichtmasten worden van voorzien van LED armaturen en gaan vervolgens een tweede leven tegemoet; deels als tijdelijke verlichting op het zomerfeestterrein en deels als permanente parkeerplaatsverlichting bij Beckum Palace. Het idee voor hergebruik kwam vanuit de Beckumer gemeenschap en is meegenomen in het overleg tussen onze stadsdeelregisseur Lars Harms en de Werkgroep N739.
Lantaarnoverdracht
In de zomer van 2015 liet de gemeente Hengelo aan de Werkgroep N739 weten dat zij de openbare verlichting langs de N739 in dat jaar zou laten vervangen. De 40 jaar oude masten waren afgeschreven en pasten qua stroomgebruik niet meer bij het gemeentebeleid om haar wegen energiebewuster te verlichten.
Vanuit de werkgroep was bekend dat jaarlijks kostbare, tijdelijke verlichting tijdens de Pinksterfeesten werd ingehuurd. Ook was bekend dat bij eigenaar Maykel Mirza van Beckum Palace een andere verlichtingssituatie welkom was. Vanuit het dorp kwam de suggestie de oude lichtmasten een tweede leven te geven; 1+1 werd 3.

De Werkgroep N739 heeft bij de stichting en de eigenaar de belangstelling gepolst en bracht ze daarna bij de gemeente Hengelo met de juiste mensen aan tafel. Dat resulteerde in het besluit van wethouder Marcel Elferink om de vrijkomende masten, tegen een schappelijk tarief, aan de Beckumer gemeenschap beschikbaar te stellen. De oude lampen en armaturen worden vervangen voor veel zuiniger LED-verlichting.

De Werkgroep N739 heeft samen met beleidsmedewerker openbare verlichting Peter van Marle, gekeken naar een passende vervanging van de oude lichtmasten. Na het vinden van drie alternatieve masten en de benodigde extra financiële ruimte, zijn de masten aan Beckumers voorgelegd tijdens een informatieavond bij het Wapen van Beckum. Mensen brachten hun stem uit en meer dan 90% koos voor het huidige type.

De nieuwe masten zijn voorzien van LED-verlichting. De lampen schijnen niet meer opzij, maar 100% naar beneden. De lampen zijn individueel en op afstand te sturen in zowel het aan en uitgaan als in de intensiteit van het licht. Dit maakt maatwerk sturing en effectief verlichten mogelijk.

Aan de nieuwe masten zijn tot slot stangen gemonteerd om de banieren voor het 750-jarig bestaan en de jaarlijkse Pinksterfeesten te kunnen bevestigen.

Samenvattend hebben alle betrokkenen extra tijd en middelen geïnvesteerd, met een win-win-situatie voor iedereen. Met name de gemeente Hengelo heeft hierin actief meegedacht en kwam, waar het soms niet meer mogelijk leek, uiteindelijk toch weer met een creatieve oplossing, luisterend naar de Beckumer bevolking, denkend in oplossingen en duurzaam!

12 jan 2016: Nieuwe masten zetten Beckum in het licht

Foto: TC Tubantia

(Foto TC Tubantia) voorzitter werkgroep N739 – Rob van der Keur

Het kan u niet zijn ontgaan: in januari/februari zijn er nieuwe lichtmasten geplaatst aan de Hengelosestraat in de kern van ons dorp. In een eerder stadium konden Beckumers meebeslissen over het type lichtmast. Daarbij is het model dat nu is geplaatst met vrijwel unanieme stem (>90%) gekozen.
De nieuwe masten maken het wegprofiel aantrekkelijker en zorgen voor een visuele vernauwing van de straat. Daardoor wordt de weggebruiker alert gemaakt op de onze leefomgeving, met als doel het positief beïnvloeden van het weg- en rijgedrag. Bovendien gaat de ruimtelijke kwaliteit erop vooruit. Een suggestie vanuit het dorp wordt ook nog eens gerealiseerd; de oude lichtmasten krijgen, in nauw overleg met de gemeente Hengelo, een goede nieuwe bestemming.

De nieuwe masten komen voort uit de werkgroep N739, die werkt onder de paraplu van Dorpsplan+. Gezamenlijk wordt tijd en energie gestoken in tal van verbeteringen en ontwikkelingen die ons dorp leefbaar en aantrekkelijk moeten houden. De vervanging van de lichtmasten is één van die verbeteringen. Het aantrekkelijker maken van de entree aan de noordzijde van ons dorp is een tweede opdracht voor de werkgroep. De plannen daarvoor zijn in een vergevorderd stadium. Hoe de entree eruit komt te zien en hoe het ontwerp tot stand is gekomen leest u hier.

MENU