Toekomst Beckumer Gemeenschapsgebouwen

“Velen denken mee over de toekomst van de gemeenschapsgebouwen van Beckum”

Op een aantal avonden wil de werkgroep TGB, die onder de Dorpsplan 2017-2020 in het leven is geroepen, onze eigen burgers en andere belanghebbenden in het proces betrekken en van gedachten wisselen.

Op woensdag 24 januari werd de eerste meedenkbijeenkomst gehouden voor alle inwoners van Beckum, Oele en Stepelo. Doel was na te denken over de langere termijn en hoe onze gemeenschap zich ontwikkelt of zich wil ontwikkelen, zodat de leefbaarheid en vitaliteit behouden blijven: welke functies hebben we dan in Beckum nodig?

In een volle zaal werd allereerst geluisterd naar Paul ter Bekke, die de aftrap deed. Daarna kwamen Tom Jannink aan het woord die de aanleiding en het planproces uitlegde en ook is ingegaan over hoe het nu gaat met de vier gebouwen; ’t Proggiehoes, Kerk, Spelzaal ‘t Geertman en basisschool de Bleek.
Het vijfde gebouw in onze parochie, De Schole in Oele, is vitaal en bedient Oele nu en in de toekomst al op een goede wijze.
Richard ter Avest vertelde over toekomstige ontwikkelingen en wat de kwaliteiten zijn om in dorpen als Beckum te blijven of komen wonen.

In de sessie daarna hebben 4 groepen zich gebogen over de vraagzijde: welk dorp willen we over 15 jaar zijn? Aan welke functies en voorzieningen is dan behoefte? En een derde vraag: welke functies zijn te combineren in een accommodatie?
Er kwamen talrijke ideeën naar voren en het blijkt dat Beckum al heel veel voorzieningen heeft. De functies werden ingedeeld in: zorg, sport, cultuur, horeca, onderwijs en overige functies. Ook kwamen nog niet bestaande activiteiten of ontmoetingsplekken naar voren.

Als slotvraag is gesproken over het sentiment rond de verschillende gebouwen. Daarbij is ingezoomd op het Proggiehoes en de kerk. Er is gevraagd naar zowel de functie van het gebouw als naar het gebouw an sich. Iedereen was hierin erg eensgezind. Het proggiehoes hoeft niet per se als dorpshuis in gebruik te blijven. Deze functie mag ook elders worden ondergebracht. Wel stelt de meerderheid het op prijs, wanneer bij eventuele herontwikkeling de huidige vorm en uitstraling behouden blijft. Ieder was het erover eens dat de kerk als gebouw behouden moet worden voor Beckum. Dat mag eventueel met een verbrede functie. Mooi zou zijn wanneer hierin ruimte blijft voor bezinning.

Uit de zaal kwamen positieve reacties, men vond het een waardevolle avond en dat de neuzen één kant op wijzen: een prima resultaat!

De werkgroep gaat nu met de resultaten aan de slag en zullen ook de aanbodzijde (de stenen, de gebouwen) inventariseren en analyseren.

Het aantal jongeren op deze avond was beperkt. Jammer, aangezien zij de toekomst zijn. Er wordt alsnog een afspraak gemaakt om hun ideeën te horen.

We danken iedereen voor het meedenken en willen onze resultaten op een tweede bijeenkomst op woensdag 12 juni 2018 met de dorpsgemeenschap delen.

Klik hier voor de presentatie, die op 24 januari is gegeven.

MENU