Postduivententoonstelling

Bericht 27 van 81
Postduivententoonstelling

Datum
07-01-18
12:00 - 18:00

Zondag 7 januari 2018 Postduivententoonstelling in
’t Proggiehoes. Zaal open vanaf 12.00 uur.

MENU