750 jaar Beckum

In 2016 bestond Beckum 750 jaar.

750 jaar geleden werd er voor het eerst iets over ons dorp vastgelegd in een officieel document. Deze informatie is afkomstig van een lid van de familie Van Beckum(!). Deze persoon, Jan van Beckum, deed onderzoek naar de herkomst van zijn familienaam en stuitte daarbij op een oorkonde uit 1266. Hieronder zijn verhaal:

“De oudste vermelding van de plaatsnaam Beckum (dan als Bechem geschreven) treffen we aan in een oorkonde van 20 dec. 1266, opgesteld en gezegeld in Oldenzaal (bron: G.J. ter Kuile, Oorkondeboek van Overijssel, regesten 797-1350. Zwolle, 1963-1968, no. 1704).
Daar verklaart Herman Saterslo, drost van Twente, dat hij het huis van Werenbolders in Bechem met man, vrouw en kinderen voor 160 ponden heeft verkocht aan de commanderei van de Johannieters in Steinfurt. Van deze oorkonde wordt gezegd dat het gaat om het huis van de toenmalige heer van Beckum dat Herman Saterslo in leen had van de bisschop van Munster en dat dit huis het Huis Altena betrof. Het is niet duidelijk of met Werenbolders ook de toenmalige heer van Beckum wordt bedoeld, en ook niet naar welk huis of erve hier verwezen wordt.

Het gelijknamige buurtschap Bechem bestond destijds uit 12 erven van nog oudere datum waarvan Asbroek al rond 1160 wordt genoemd. Door de oorkonde van 1266 nemen we aan dat de plaatsnaam Bechem of Beckum in Twente pas in de 2e helft van de 13e eeuw is ontstaan.”

Het jubileumjaar werd uitgebreid gevierd met o.a. een eigen Bier oet Beckum, County Corn Festival, het Jubileumconcert, presentatie van het Historisch boek over Beckum, een aantal nieuwe wandelroutes, een eigen lied en tal van andere activiteiten.

MENU