Corn County Festival

De geschiedenis van Beckum is onlosmakelijk verbonden met de moderne maïsteelt. Of beter, de moderne maïsteelt is onlosmakelijk verbonden met Beckum! Het waren namelijk boeren uit ons dorp die, dankzij hun volhardendheid, een ware Europese maïsrevolutie ontketenden. Hoe dat zit wordt uitgelegd tijdens het Corn County Festival, een driedaags evenement waarin naast serieuze onderdelen ook meer dan voldoende tijd is voor vertier. Op vrijdag 16 september wordt er een symposium georganiseerd. Mensen uit de landbouwwereld worden hier met lezingen en presentaties bijgepraat over de geschiedenis van de snijmaïsteelt en worden geïnformeerd over de laatste technologieën op dit gebied. Een gebeuren waar het er serieus aan toe gaat.

Ruimte voor ouderwets Beckums vertier is er volop op de zaterdag 17 en zondag 18 september 2016. Twee dagen met muziek, ouderwetse gezelligheid en allerlei activiteiten voor jong en oud.

Zaterdag 17 september: Hakseldag Corn County Festival
Tijdens de Hakseldag op zaterdag 17 september wordt de maïs op het veld tegenover Haaksbergerstraat op ouderwetse manier gehakseld met een kleine tien hakkelaars uit lang vervlogen tijden. De dj’s van SSF zorgen voor de muzikale aankleding, toneelvereniging Levenslust draagt een historisch en humoristisch steentje bij.
De Hakseldag duurt van 13.30 tot 18.00 uur en is gratis toegankelijk

Zondag 18 september: feestdag Corn County Festival
Zondag 18 september ben je van harte uitgenodigd voor de muzikale feestmiddag en -avond in het kader van 750 jaar Beckum. Het feest voor alle (oud-)Beckumers met aanhang, mensen die op een of andere manier met Beckum zijn verbonden en inwoners van omliggende plaatsen vindt plaats in de tuin van Het Wapen van Beckum (bij regen binnen) en duurt van 16.00 tot 23.00 uur. De toegang is gratis.

PROGRAMMA
16.00 – 18.00 uur 69 Come back (live muziek)
18.00 – 18.30 DJ*
18.30 – 19.30 Plebz (live muziek)
19.30 – 20.00 DJ*
20.00 – 21.00 Plebz
21.00 – 21.30 DJ*
21.30 – 22.30 Plebz
*Dj’s zijn (de in Beckum) wereldberoemde Paul en Thijs ter Bekke Licht & Geluid, Binky & Pegel en Nicky Vannettie.

De feestmiddag begint met het oplaten van ballonnen door de basisschooljeugd en de onthulling van een kunstwerk dat speciaal voor het jubileum van Beckum is ontworpen. Kinderen kunnen zich vervolgens vermaken op de springkussens op de parkeerplaats van het Wapen. Daar staat ook een rodeostier opgesteld voor de oudere jeugd. Bovendien is SIM Twente aanwezig met professionele race simulatie. Voor elk wat wils dus, ook op muzikaal gebied.

Maïs

Eigenwijze boeren uit Beckum ontketenen Europese maïsrevolutie
De snijmaïs zoals we die nu kennen is in de jaren ’50 van de vorige eeuw door een aantal Beckumer boeren ontwikkeld, waarna het gewas Nederland en de rest van West-Europa veroverde. Tot die tijd werd er in Nederland korrelmaïs geteeld, waarbij met de hand korrel voor korrel van de kolf werd verwijderd.

Dat moest anders kunnen, meenden enkele Beckumers. Experimenten met snijmaïs liepen tot die tijd op niets uit. Het klimaat was te vochtig, het gewas en de oogst verrotte. De Beckumer boeren toonden zich echter eigenwijs. Zo’n honderd hectare snijmaïs werd geteeld en met behulp van vele Beckumers gemaaid en ingekuild. Daarmee werden deze boeren niet alleen de pioniers van de snijmaïsteelt, zij waren indirect ook verantwoordelijk voor de mechanisatie van de snijmaïsteelt zoals we die nu kennen.

En daarmee heeft Beckum haar eigen symbool. Zoals het zoutvaatje verwijst naar de Boekelose zoutindustrie en de beugelfles naar de Twentse bierculturuur, zo verwijst de maïskolf naar de Beckumse snijmaïsgeschiedenis.

MENU