Stichting Historisch Archief Beckum e.o.

De inwoners van Beckum koesteren de geschiedenis van hun dorp. Dat merk je bijvoorbeeld op verjaardagen of bijeenkomsten. Dan worden er graag herinneringen opgehaald, waarbij het opvallend is hoe weinig men het met elkaar eens is. Want hoe werkt dat met het geheugen, zeker als een gebeurtenis al lang geleden is? Wie herinnert het zich precies (of denkt dat) en wie heeft naderhand de herinnering onbewust wat aangepast, ingekleurd?

In 1998 werd door een groepje enthousiaste Beckumers de Stichting Historisch Archief voor Beckum en omgeving opgericht. De notaris zorgde voor deugdelijke statuten en het kerkbestuur stelde ruimte ter beschikking in ’t Proggiehoes. Omdat ook zo’n stichting niet helemaal zonder geld kan, stelde het bestuur van de Stichting Zomerfeesten Beckum een klein startkapitaal ter beschikking.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:
Fien Breteler, voorzitter.
Barend Meijer, penningmeester.
Riky Vossebeld, secretaris.

Schoolfoto 1917

1917

Schoolfoto 1998

1998

Doel van het Archief is het verzamelen en toegankelijk maken van zoveel mogelijk materiaal met betrekking tot de geschiedenis van Beckum. Dat materiaal bestaat voornamelijk uit documenten, oude krantenartikelen, heel veel foto’s van (ex-)inwoners van Beckum, boeken en opgeschreven mondelinge overlevering. Verder is een groep bezig met huizenonderzoek. Bijzonder is de uitgebreide verzameling bidprentjes van Beckumers die begraven zijn in Beckum of gecremeerd in Usselo. Er is ook een serie bidprentjes van Beckumers die na hun vertrek uit Beckum ergens anders begraven zijn.

Het Historisch Archief heeft bijna veertienhonderd bidprentjes. Vooral mensen die genealogisch onderzoek doen raadplegen de bidprentjes graag.

Elke maandagochtend zijn de vrijwilligers van het Archief aan het werk in ’t Proggiehoes. Eens in de 2 jaar, meestal in februari, worden in ’t Proggiehoes twee open dagen georganiseerd met een speciaal thema. Daar komen veel bezoekers op af, ook van buiten Beckum.

In december 2016 werd het boek “Honderd jaar Beckum en de Beckumers, 1900-2000” uitgegeven door het Historisch Archief.

17 december 2016: overhandiging van het boek over Beckum door burgermeester Schelberg aan Paul Koster, één van de oudste inwoners van Beckum. Het boek is exclusief te koop bij het Historisch Archief, dus niet in de boekhandel.

Verder zijn er nog boekjes “Beckum bezet en bevrijd” bij het archief verkrijgbaar. Dit is uitgegeven t.g.v. 50 jaar bevrijding van Beckum.

Contactgegevens:
Adres: ’t Proggiehoes, Beckumerschoolweg 38, 7554 PZ Beckum.
Openingstijden maandag van 9.00 tot 12.00 uur.
Postadres: Bentelerweg 22, 7554 RB Beckum.
e-mail adres: sthistorischarchiefbeckum@gmail.com

MENU