Reglement en inschrijving

Lees eerst ons reglement door voordat u zich inschrijft. Onderaan deze pagina vindt u het inschrijfformulier

Algemeen reglement As ’n gek in ’n drek
Maandag 2e pinksterdag 2018!
Stichting Zomerfeesten Beckum

 

1. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B.
2. Deelnemers doen geheel voor eigen risico mee en kunnen nimmer de wedstrijdleiding of de Stichting Zomerfeesten Beckum aansprakelijk stellen voor eventuele schades en/of kosten. Schades van en aan eigendommen zijn altijd voor rekening en risico van de veroorzakers.
3. Deelnemers mogen voor en tijdens de wedstrijden geen alcoholhoudende drank en/of drugs gebruiken en ook niet onder invloed van deze genoemde middelen deelnemen aan de wedstrijden. De wedstrijdleiding mag dit eventueel met een blaastest controleren. Bij weigering volgt altijd diskwalificatie.
4. Deelnemers dienen zich te houden aan de instructies en aanwijzingen van de wedstrijdleiding. Weigering kan leiden tot diskwalificatie. In alle gevallen is de beslissing van de wedstrijdleiding bepalend.
5. Het snel opvolgen van de aanwijzingen is verplicht. Het niet tijdig aan de start verschijnen, kan leiden tot diskwalificatie of het missen van een ronde. Dit is ter beoordeling van de wedstrijdleiding. Bij storing van het voertuig vlak voor de start dient u dit onverwijld te melden bij de jury zodat deze instructies kan geven over een eventuele latere start.
6. Voertuigen dienen met aanhanger, auto ambulance’s of opleggers gebracht te worden en deze vervoermiddelen mogen op een aparte parkeerplaats geparkeerd worden.
7. Ieder voertuig kent maar één op- of inzittende. Het is dus verboden om met meerdere mensen in of op het voertuig te zitten. Eventueel afwijken kan maar alleen in overleg en met goedkeuring van de organisatie.
8. Voertuigen dienen aan zowel de voor- als achterzijde een deugdelijk trekoog te hebben. Aan de voorzijde dient een staalkabel of ketting van ca. 5 m met een oog te zijn vastgemaakt.
9. In het rennerskwartier dient het voertuig op een zeil te staan om het risico van milieuverontreiniging weg te nemen. Dit zal worden gecontroleerd. U dient dit zeil evenals andere afkomende onderdelen en afval na de wedstrijd zelf weer mee terug te nemen.
10. Voertuigen dienen in het rennerskwartier opgesteld te staan. Er mag aan gesleuteld worden. Er mag (op straffe van diskwalificatie) beslist niet mee gereden worden zonder aanwijzing van de wedstrijdleiding. Bij het rijden naar de startplek, dient STAPVOETS te worden gereden!!!
11. Voertuigen dienen het startnummer duidelijk zichtbaar te hebben zodat het aan alle zijden (voor, achter, links en rechts) duidelijk te lezen is. U dient dit dus schoon te houden tijdens de wedstrijden. (Tussentijds schoonmaken!). Groot bord op het dak is het duidelijkst.
12. STAPVOETS rijden op het rennerskwartier en richting voorstart.
13. Deugdelijk werkende remmen zijn verplicht.
14. Voertuigen die tijdens de wedstrijd vast komen te zitten, dienen door de bestuurder niet te worden verlaten (gordel en helm vast). Wanneer er hulp komt de aanwijzingen van de hulpverlener opvolgen. Bij levensbedreigende situaties geldt deze regel niet.
15. Op het terrein zijn zowel brandblussers alsook E.H.B.O. aanwezig.
16. Bandenkeuze is vrij, sneeuwkettingen/stalen aangelaste schoepenwielen zijn verboden in verband met het losvliegen van de ketting.
17. In alle klasses is het verplicht om een deugdelijke valhelm te dragen, stevige schoenen (liefst met stalen neus) en handschoenen.
18. Waar dit reglement neit voorziet, beslist de wedstrijdleiding eventueel in overleg met de organisatie.
19. Het rennerskwartier bevindt zich op het boventerrein. Dit staat op de wedstrijddag duidelijk aangegeven. Er mag niet elders geparkeerd worden dan op dit terrein.
20. Alle deelnemers dienen zich voor 10.30 uur gemeld en betaald te hebben op het rennerskwartier bij het startbord.
21. Deelnamegeld bedraagt € 15 per deelnemend voertuig. Contant ter plekke te voldoen aan de organisatie.

22. Alle standaartauto’s die meer dan het standaart fabrieksvermogen hebben komen in de superautoklasse. Geef dit tijdig aan met inschrijven. Hierop word gecontroleerd.

23. Motorklasse Nekband verplicht

U DOET PAS MEE ALS ER EEN ANTWOORD OP HET AANMELDINGSFORMULIER IS GEKOMEN!!!

Houd je aan deze regels, zodat we een prettige en gezellige dag hebben!

U doet geheel op eigen risico mee

Met vriendelijke groeten,

De Organisatie.

 

De inschrijving is GESLOTEN!

 

  • As 'n gek in'n drek
  • As 'n gek in'n drek
  • As 'n gek in'n drek
  • As 'n gek in'n drek
  • As 'n gek in'n drek
  • As 'n gek in 'n drek
MENU