Lidmaatschap en contributies

 • Aanmelden:

  Wil je lid worden van onze vereniging? Dat kan vanaf 5 jaar. Vul het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in en mail deze, samen met een kopie van je legitimatiebewijs, ondertekend retour naar  info@tvohandbal.nl. Het aanmeldingsformulier geldt tevens als machtiging voor het innen van contributie. 

 • Opzeggen:

  Beëindigen van het lidmaatschap kan alleen aan het einde van het seizoen bij de secretaris uiterlijk vóór 1 april! Dit kan alleen schriftelijk bij het secretariaat van TVO Handbal. Je lidmaatschap en betalingen worden op deze manier stopgezet.

  Opzegging nà 1 april wordt gezien als opzegging gedurende het verenigingsjaar. Indien niet tijdig wordt afgemeld, blijft men automatisch nog een seizoen lid en blijven de contributieverplichtingen van kracht.

 • Wijzigingen:

  Geef ook wijzigingen in je adres, telefoon of bankrekeningnummer door. Dit voorkomt een hoop onduidelijkheid voor bestuursleden die hiermee van doen hebben.

 • Contributies seizoen 2017/2018 (inclusief bijdrage voor het kledingfonds):

   

  Per seizoen*

  Per keer

  Senioren

  € 272,76 € 90,29

  Recreanten

  € 188,13 € 62,71

  15 t/m 17 jaar

  € 228,30 € 76,10

  12 t/m 14 jaar

  € 199,08 € 66,36

  8 t/m 11 jaar

  € 193,02 € 64,34

  5 t/m 7 jaar

  € 182,04 € 60,68

  < 5 jaar

  € 100,00 € 33,33

  * De contributie wordt per automatische incasso in 3 termijnen geïnd.

  Let op: de hoogte van de contributie kan alleen op de jaarvergadering door instemming van de aanwezige leden gewijzigd worden.
MENU