Scheidsrechtersbeleid

De taak van de scheidsrechter is gericht op de bewaking van sportiviteit, toezicht op naleving van de spelregels en een sociaal veilig sportklimaat.

De scheidsrechterscommissie van TVO Handbal heeft als beleid dat alle handbalwedstrijden worden gespeeld onder leiding van competente scheidsrechters. Het kwaliteitsniveau van de sporter, het team, de vereniging, de ambities daarbij en de ambitie van de scheidsrechter zullen nauw gerelateerd zijn.

Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken m.b.t. de scheidsrechters en spelleiders binnen de vereniging. Zij legt verantwoording af aan de Technische Commissie.

Voor vragen aan de scheidsrechterscommissie kan contact worden opgenomen met Marloes ten Dam.

MENU