Steunende leden

 

De reden voor het opzetting van een ‘’werving’’ voor steunende leden is dat er een steeds meer druk komt op de begroting en dat TVO afdeling Handbal steeds meer moet steunen op bijdragen van leden. Daarnaast vinden wij als TVO afdeling Handbal dat we wat extra’s moeten kunnen bieden/geven voor onze spelende leden in de vorm van een jaarlijks doel.


Jaarlijkse doelstelling

Jaarlijks wordt door het financiële lid van de commissie steunende leden in overleg met het bestuur een doel bepaald waar de inkomsten van de steunende leden mee wordt gerealiseerd.  Jaarlijks wordt bij de algemene ledenvergadering (begin oktober) en via de sociale media/nieuwsbrief/BBB het doel bekend gemaakt.


Omschrijving steunend lid

Een lid (hoeft geen lid van de bond te zijn) die jaarlijks een bijdrage doneert aan TVO afdeling handbal. Onder leden wordt verstaan: spelende leden, oud leden, bij de handbal betrokken personen in de meest ruime zin van het woord.

De jaarlijkse bijdrage kan variëren tussen de volgende bedragen:

  1. € 20,- per jaar
  2. € 30,- per jaar
  3. € 40,- per jaar
  4. € 50,- per jaar


Tegenprestatie

De geldbedragen worden jaarlijks besteed aan een te bepalen doel voor TVO afdeling Handbal. Naast het jaarlijkse doel krijgen steunende leden ook gratis toegang tot de thuiswedstrijden van het selectieteam .


Aanmelding of afmelding

De aanmelding is vrijblijvend en geen verplichting voor steunende leden. Éénmalig een aanmelding via het contactpersoon coördinator werving. Daarnaast een ondertekening van een machtiging waarbij de jaarlijkse bijdrage automatisch geïncasseerd kan worden.

De afmelding is vrijblijvend en kan op ieder moment opgezegd worden. Éénmalig een afmelding via het contactpersoon coördinator werving schriftelijk/per mail.


Datum inning

Jaarlijks wordt er via de automatische incasso (bij ontvangst van machtiging door steunende leden) in september de bedragen geïncasseerd.

MENU