Reglement m.b.t. lootjes verkoop bij thuiswedstrijden

Bij alle thuiswedstrijden van TVO worden lootjes verkocht, met daarop een mogelijke voorspelling van de rust- en eindstand. Bij een juiste voorspelling van zowel de rust- als eindstand heeft u een winnend lot en maakt u kans op mooie geldbedragen, zoals hieronder beschreven. De opbrengsten van de lootjesverkoop komen ten goede aan de TVO voetbal jeugd.

Prijs loten:

1 stuk = € 1,-
6 stuks = € 5,-

Werking spaarpot systeem:

De spaarpot start bij een bedrag van € 40,-. Als na een gespeelde wedstrijd van TVO geen winnend lot wordt gemeld, dan wordt de spaarpot niet uitbetaald. De spaarpot wordt daarna verhoogd met een bedrag van € 40,- per wedstrijd wanneer er geen winnend lot wordt gemeld, tot een maximum uit te keren bedrag van € 120,-.

Voorbeeld: Als na 3 wedstrijden geen winnend lot is gemeld dan staat het bedrag in de spaarpot op € 120,-.
Mocht in de wedstrijd(en) daarna opnieuw geen winnend lot worden gemeld, dan blijft de spaarpot staan op € 120,-., net zo lang totdat er een winnend lot wordt gemeld.

Nadat een winnaar de spaarpot heeft laten uitbetalen (door middel van het tonen van het winnende lot), start de pot weer bij € 40,-.

Winnende lot?

Bij een winnend lot wordt de spaarpot uitbetaald wanneer de winnaar zich binnen 1 week na afloop van de wedstrijd meldt bij Rinze Mulder (tel. 06-83149037). De uitbetaling bestaat uit een geldbedrag van € 40,-, € 80,- of € 120,- , afhankelijk van het bedrag dat in de pot zit, zoals hierboven beschreven.

Mochten twee pakjes met loten zijn verkocht, dan kan het voorkomen dat twee winnaars zich melden met een winnend lot. Bij deze situatie zal het bedrag dat op dat moment in de spaarpot zit, verdeeld worden onder de twee winnaars.

MENU