Agenda Ledenraad Afdeling 9 18 november a.s.

Agenda Ledenraad Afdeling 9 18 november a.s.

Geachte bestuurders, beste sportvriend(in),

In de bijlage treft u de uitnodiging, agenda en bijbehorende stukken aan voor onze ledenraad op maandag 18 november a.s.

Deze ledenraad is onze eerste vergadering waar wij rechtstreeks met de verenigingen van Afdeling 9 vergaderen. De verenigingen worden verzocht de bijgevoegde presentielijst volledig in te vullen en voor aanvang van de vergadering in te leveren bij ondergetekende aan de bestuurstafel.

Alle binnengekomen reacties vindt u terug in de bijlage “ingekomen verenigingsstukken”. We zullen deze behandelen bij de agendapunten 4, 7 en 8. Omdat de schrijvens in meerdere gevallen over dezelfde onderwerpen gaan hebben wij ze gebundeld en zullen ze dan als onderwerp bespreken zodat we niet telkens hetzelfde onderwerp aanroeren.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Arjan van de Willige
Secretaris Afdeling 9