Dagbesteding

Erve Geurts | Oele

Erve het Geurts is van oudsher een boerenerf tussen Hengelo en Beckum in Overijssel. Actief geboerd wordt er niet meer. De huidige bewoners hebben een stichting opgericht. Stichting Zorggroep Erve het Geurts heeft als belangrijkste doel het begeleiden en ontwikkelen van mensen met een hulpvraag. Het Geurts doet dit door een activerende vorm van dagbesteding, die dagprogramma genoemd wordt. Een programma, omdat zij er willen zijn voor mensen met een hulpvraag die behoefte hebben aan een zinvolle vrijetijdsbesteding. Op deze manier begeleiden ze mensen die behoefte hebben aan een dagstructuur, activering, maatschappelijke deelname en respijtzorg.
Lees meer……


Erve Knippert | Stepelo

Erve Knippert is een jongvee opfokbedrijf. De werkzaamheden op het bedrijf zijn verruimd met het project dagzorg voor ouderen. De dagzorg voor ouderen op een zorgboerderij is meer dan alleen maar het verblijven in de boerderij als gebouw. Het is ook een wijze van leven met de natuur, de dieren en het gewas.Onze zorgboerderij sluit aan op de leefwijze van ouderen uit de agrarische sector, natuurliefhebbers en ouderen die houden van een huiselijke omgeving.

Ouderen een plezierige en zinvolle dag bezorgen in een gezellige sfeer en een omgeving die hen aanspreekt. Uitgaan van datgene wat een deelnemer graag wil en wat hij/zij als belangrijk ervaart. Werkzaamheden zoveel mogelijk door de deelnemer zelf laten bedenken. Meebeleven van het gewone dagelijkse leven in een huiselijke sfeer. De boerderij is en blijft uitgangspunt en inspiratiebron bij alle werkzaamheden.
Verlenen van hulp en zorg waar dat nodig is. Met het aanbieden van dagzorg op de zorgboerderij het zelfstandig wonen van de deelnemers ondersteunen en tevens mantelzorgers ontlasten. Dat alles is waar Erve Knippert voor staat


De Tukkerij | Beckum

De Tukkerij biedt passende dagbesteding, weekendopvang, tijdelijk verblijf of crisisopvang (7 dagen in de week – 24 uur) voor mensen met een PGB of ZIN. Ontspannende en arbeidsmatige activiteiten gericht op dierenverzorging, creativiteit, flora & fauna, huishouden, houtbewerking of machine- en erfonderhoud behoren tot de mogelijkheden. Paardrijden, het verzorgen van paarden en kleinvee, schilderen, moestuinbewerking, koken, timmerles, machinereparatie of weiland- en bosbeheer, de Tukkerij biedt het allemaal.

Zij begeleiden zowel kinderen, jongeren als volwassenen met een psychisch-sociale, lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen waaronder autisme en/of aanverwante stoornissen. De vakbekwame begeleiding neemt de zorgvraag van de deelnemer als uitgangspunt en houdt zijn of haar persoonlijke begeleider/ouder(s) hierbij op de hoogte van alle individuele ontwikkelingen en behoeften. Persoonlijke doelen staan centraal.
Bezoek de website voor meer informatie.

MENU