Over ons

Historie

In 1933 is TVO (tot vriendschap opgericht) opgericht door dhr. G.H. van der Zwaan. Aanvankelijk zou de club in het rood-wit spelen, maar bij de fabriek in Boekelo was destijds enkel zwarte en witte stof voorhanden. Vandaar de zwart-witte clubkleuren. 

Eind 1949 werd de handbalvereniging opgericht. De handbalvereniging is voortgekomen uit de korfbalclub. Deze club kon niet genoeg tegenstanders meer vinden in de buurt, omdat overal de handbal in opkomst was. Toen is ervoor gekozen om ook over te gaan op de handbalsport. In eerste instantie vielen de handbalteams onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het voetbalbestuur. De handbalzaken werden door een van de voetbalbestuurders geregeld. Men speelde toen over het gehele voetbalveld een spel dat 11-handbal werd genoemd. Echte handbaltraining was er in die beginjaren nog niet bij. Een van de voetballers deed dit er een beetje bij want de dames en meisjes moesten “ook wat de doen hebben”.

In 1966 kwam het 7-handbal op een verhard buitenveld en in een sporthal in opmars. Het 7-handbal was veel sneller en de speelsters moesten zowel kunnen aanvallen als verdedigen. Dit maakte het handbalspel veel aantrekkelijker. In 1969 kwam pastoor Geertman, die geestelijk adviseur was bij TVO, met het plan om een sportaccommodatie aan te leggen achter de kerk in de pastorietuin.

Hij vond het van belang dat de jonge mensen de kans kregen om aan sport en spel deel te nemen. Deze gedachtengang deed hem een jaar later in 1970 tot een opzienbarend plan besluiten om in de kerk een sporthalvoorziening te treffen. TVO was het destijds niet eens met de gemeentelijke plannen om een gymlokaal te bouwen, want TVO wilde een grotere hal om er in te kunnen spelen en trainen. Uiteindelijk werd dit dan ook herzien.

Er mocht een sportzaal worden gebouwd, maar de meerkosten waren voor Beckum zelf. Om kosten te sparen is veel zelf gebouwd door vrijwilligers aan zowel de buitenaccomodatie als ook het afbouwen van de sportzaal. Met de komst van de sportzaal kon de handbal binnen trainen. Vanaf die tijd gingen de prestaties met sprongen vooruit. Het eerste team van TVO promoveerde in 2001/2002 naar de hoofdklasse en ook de A-jeugd deed in de jaren negentig enkele keren mee aan de Nederlandse Kampioenschappen. 

OMNI

Om alle sportactiviteiten van de afdelingen beter te kunnen stroomlijnen en de kosten beheersbaar te maken, werd de structuur van TVO in een OMNI-vereniging omgezet. Mede ook nadat in 1979 de sportzaal ’t Geertman werd geopend en de TVO volleytak en gym/trim afdeling voor dames werden opgericht. Aldus vallen sindsdien de afdelingen voetbal, handbal, volleybal en gym/trim onder de sv TVO. Onder het OMNI-bestuur opereren derhalve momenteel alle afdelingen zelfstandig met eigen financiële middelen. Daarnaast is uit de algemene middelen een door het OMNI-bestuur een solidariteitsfonds gevormd om de eenheid van de OMNI-structuur te benadrukken.

De sponsorcommissie heeft in 2004 de puntjes op de i gezet, nieuw beleid en goede afspraken gemaakt met (nieuwe) sponsoren. Waarbij vooral een verbeterde communicatie en vaststellen van regels benadrukt wordt. Allle sportteams van de sv TVO zijn sindsdien ook in gesponsorde tenues gestoken.

MENU