Beleid

De visie van handbalvereniging TVO is om zoveel mogelijk mensen, op een niveau dat bij hen past, plezier te laten beleven in het beoefenen van de handbalsport.

TVO zet in op breedtesport met het op eigen kracht bereiken van het maximaal haalbare. Hierbij staat spelplezier voorop. Kernwaarden zijn de basisprincipes voor de vereniging: samen sportief plezier, betrouwbaarheid, respect en verantwoordelijkheid. Deze beïnvloeden en bepalen hoe TVO handelt.

Leidraad voor het handelen van bestuur, commissies, leden en vrijwilligers vormt de sportvisie TVO Handbal 2018-2021 ‘TVO Handbal Beleidsplan’. In de sportvisie zijn vier beleidsterreinen benoemd; sport, leden, vrijwilligers en financiën. Onder ieder beleidsterrein worden diverse speerpunten benoemd. Een toelichting op de uitvoering en de planning van de sportvisie vind je binnenkort op deze pagina.

MENU